Үе шатууд

Олимпиад нь эхний шат, хагас шигшээ, бүсийн шигшээ, финалын шат гэсэн 4 үе шаттай явагдана.
 

Эхний шат

2023 оны 04-р сарын 22-25 хооронд  явагдана. Өгөгдөх зааврын дагуу онлайнаар авна. Шалгалт өгөх зааврыг жич өгөх болно. 

Хагас шигшээ

2023 оны 05-р сарын 12-13 хооронд болно. Өгөгдөх зааврын дагуу онлайнаар авна. Шалгалт өгөх зааврыг жич өгөх болно. 

бүсийн шигшээ

2023 оны 7-р сарын 6-7нд Малайзийн Куала Лумпур хотод зохион байгуулагдана. 

Олимпиадын хагас шигшээ шатнаас финалын шатанд шалгарч чадаагүй, шилдэг сурагчийг бүсийн шигшээ шатанд оролцох эрх олгох бөгөөд тус шатнаас шалгарвал Финалын шатанд оролцох эрхтэй болно. Шалгарсан сурагчдыг зохион байгуулах төвийн төлөөлөгч, сургуулийн төлөөлөгч багш хариуцан авч явж оролцоно.

Финалын шат

2023 оны 10-р сард Италийн Ром хотод зохион байгуулагдана. Шалгарсан сурагчдыг зохион байгуулах төвийн төлөөлөгч, сургуулийн төлөөлөгч багш хариуцан авч явж оролцоно.

1. Эхний шат

 

Олимпиадын эхний шат хоёр хэсэг тестээс бүрдэнэ. Үүнд:

  • Уншиж ойлгох чадварын тест
  • Англи хэлний хэрэглээ

Доорх хүснэгтэд тухайн хэсэг бүрт оногдох асуулт, цагийг харуулсан болно. Ижил түвшний бүх оролцогчдын тестийн материал ижил байна.

Өнгөрсөн онуудын тестийн материалуудыг вэбсайтаас авч ашиглах боломжтой. Асуулт бүрд тохирох зөвхөн нэг зөв хариулт байна. Онооны эрэмбэлэлт унших болон сонсох тестийн дундаж дээр суурилна.

 

 

LITTLE HIPPO

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

30 асуулт (тус бүр 1 оноо)

30 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

  34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

   40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

   40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

20 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт(тус бүр  1.5 оноо)

Нийт авах оноо

60 оноо

60 оноо

64 оноо

64 оноо

   64 оноо

   70 оноо

70 оноо

Хариултыг 
Доорх хүснэгтд тухайн хэсэг бүрт оногдох цагийг харуулсан болно.

 

LITTLE HIPPO

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

20 минут

30 минут

30 минут

30 минут

40 минут

45 минут

45 минут

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

30 минут

30 минут

30 минут

 

2. Хагас шигшээ

Эхний шатны ангилал бүрээс эхний 10% нь хагас шигшээд оролцох эрх авах ба нэрсийг www.hippo-competition.org болон www.hippo.mn вэб хуудаснаас 2023 оны 04-р сарын 26-оос хойш харах боломжтой.

Хагас шигшээ шатны тестийн түвшин нь эхний шатныхаас нэг түвшин дээгүүр байна.

Хагас шигшээ шатны тест нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.

  • Уншиж ойлгох тест
  • Бичгийн тест (30 асуулттай)
  • Эссэ (үүнийг зөвхөн оноо тэнцсэн тохиолдолд ашиглана, мөн LITTLE HIPPO үүнд хамаарахгүй болно)

Асуулт бүрд тохирох зөвхөн нэг зөв хариулт байна. Онооны эрэмбэлэлт унших болон бичгийн тестийн дундаж дээр суурилна.

 

LITTLE HIPPO

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

30 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр  1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт(тус бүр 1 оноо)

БИЧИХ

30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо))

Эссе+  30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Эссе+  30 асуулт (тус бүр  1.5 оноо)

Нийт авах оноо

75 оноо

85 оноо

79 оноо

79 оноо

85 оноо

85 оноо

85 оноо

 

Бичгийн тест нь чөлөөт бичлэгийн даалгавар (ангиллаасаа хамаарч 100-200 үг байх) ба мөн 30 асуулттай даалгавар байна. Тус эссе бичлэгийг унших, бичих тестийн оноо тэнцсэн тохиолдолд үнэлэх болно.

Ангилал ба хэсэг бүрт оногдох цаг дараах байдлаар байна.

 

LITTLE HIPPO

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

  УНШИХ

30 минут

30 минут

30 минут

40 минут

45 минут

45 минут

50 минут

БИЧИХ

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

НИЙТ ЦАГ

1цаг 15мин

1цаг 15мин

1цаг 15 мин

1цаг 25 мин

1цаг 30 мин

1цаг 30 мин

1цаг 35 мин

 

3. Олимпиадын бүсийн шигшээ шат

Бүсийн шигшээ шатанд оролцогчид 4 чадварыг үнэлэх тест өгнө. Жишээ тестүүдийг www.hippo.mn болон www.hippo-olympiad.org сайтаас авч бэлтгэл хийх боломжтой.

4. Олимпиадын финалын шат

Олимпиадын финалын шатанд оролцогчид Их Британи Улсын Гэйтхаус Авардс байгууллагын 4 чадварыг үнэлэх тест, мөн 30 асуулт бүхий Англи хэлний хэрэглээний тест өгнө. Жишээ тестүүдийг www.hippo.mn болон www.hippo-olympiad.org сайтаас авч бэлтгэл хийх боломжтой.

Финалын шатны тестийн түвшин нь эхний шатныхаас нэг түвшин дээгүүр буюу хагас шигшээ шатны түвшинтэй ижил байна.