Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

*Сурагчид энэхүү ОНЛАЙН олимпиадад зөвхөн өөрийн хүсэлтээр оролцоно.

Бүртгэл 2023 оны 02-р сарын 15 хүртэл явагдах бөгөөд хугацаа сунгахгүй ба нэмэлт бүртгэл хийхгүй болно.

Бүртгэлийн хураамж 20,000 төгрөг байна.