Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

*Сурагчид энэхүү ОНЛАЙН олимпиадад зөвхөн өөрийн хүсэлтээр оролцоно.

Бүртгэл 2021 оны 1-р сарын 15-ээс 03-р сарын 1-ний хооронд явагдах бөгөөд хугацаа сунгахгүй ба нэмэлт бүртгэл хийхгүй болно.

Бүртгэлийн хураамж 15,000 төгрөг байна.