ДҮГНЭХ АРГА

Олимпиадын тестийн материалыг зөвхөн Хиппо Олон Улсын Хорооноос дүгнэнэ. 
*
Жишиг онлайн тестийг бүртгүүлсний дараа өгөгдсөн линкээр орж дадлага хийх боломжтой.

 

Бүх оролцогчдын онооны жагсаалт болон хагас шигшээд шалгарсан сурагчдын нэрсийг 2021 оны 4 сарын 20-ны өдрөөс хойш олон улсын вэб хуудас            www.hippo-olympiad.org, Монгол вэб хуудас www.hippo.mn зэргээс тусгай өгөгдсөн бүртгэлийн код, нэрсийн дагуу шалгах боломжтой.
 

Хагас шигшээд оролцогчдын оноо болон финалын шатанд шалгарсан сурагчдын нэрсийг 2021 оны 6 сарын 20-ны өдрөөс хойш                                                   www.hippo-olympiad.org,  www.hippo.mn вэб хуудаснаас шалгах боломжтой.


Сүүлийн шатанд шалгарсан сурагчидтай 2021 оны 7 сарын 10-ны өдрийн дотор холбогдож, сүүлийн шатанд оролцох эсэх шийдвэрийг баталгаажуулж, виз болон бусад холбогдох бичиг баримтыг цаг алдалгүй бүрдүүлнэ.