АНГИЛАЛ БА ТҮВШИН
 

Оролцогчид CEFR буюу Европын Холбооны Гадаад Хэлний нийтлэг стандарт дээр суурилсан 9 ангилалд өрсөлдөж, англи хэлний тест өгнө. Үүний 6 ангилалд нь жирийн хөтөлбөртэй сургуулиудын сурагчид, 3 ангилалд нь олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиудын сурагчид оролцоно.

Ангилал Анги Эхний шат Хагас шигшээ & Сүүлийн шат
LITTLE HIPPO  3-4 CEFR Pre A1 Young Learners/ Анхлан суралцагч CEFR A1 Young learners/ Эхлэн суралцагч
HIPPO 1 5,6 CEFR A1 Young learners/ Эхлэн суралцагч CEFR A1 / Суурьгүй анхан шат
HIPPO 2 7 CEFR A1 / Суурьгүй анхан шат CEFR A2/ Анхан шат
HIPPO 3 8, 9 CEFR A2/ Анхан шат CEFR B1/ Анхан дунд шат
HIPPO 4 10, 11 CEFR B1/ Анхан дунд шат CEFR B2/ Дунд шат
HIPPO 5 12 CEFR B2/ Дунд шат CEFR C1/ Ахисан дунд шат

Жич: Өмнөх жилийн уралдаанд сүүлийн шатанд оролцсон сурагчид энэ жилийн олимпиадад ижил түвшинд өрсөлдөх боломжгүй.

Хүснэгтэд зааснаас өөрөөр сурагчид өөрсдийн түвшингээс дээш ахисан түвшинд өрсөлдөхөд бэлэн гэж үзвэл түвшин ахиж шалгалт өгч болно. Насны дээд хязгаар 19 нас байна. Хэрэв сурагч дор дурдсан нөхцөлд тохирч байвал тусгай ангилалд оролцоно. Үүнд:
- Бүх суурь хичээл нь англи хэл дээр явагддаг олон улсын хөтөлбөртэй сургуульд сурдаг бол,
- Эсвэл англи хэлээр ярьдаг улс оронд төрж, өсч, 3-аас дээш жил тухайн улс орны сургуульд сурсан бол дараах ангилалд оролцоно.

 

Ангилал Анги Эхний шат Хагас шигшээ & Сүүлийн шат
HIPPO S10 3,4,5,6 CEFR B1/ Анхан дунд шат CEFR B2/ Дунд шат
HIPPO S15 7,8,9 CEFR B2/ Дунд шат CEFR C1/ Ахисан дунд шат
HIPPO S19 10,11,12 CEFR C1/ Ахисан дунд шат CEFR C2/ Гүнзгий шат