Түгээмэл асуулт, хариултууд

Анхны уралдааныг 2013 онд зохион байгуулахад 6 орноос нийт 5,000 гаруй сурагчид оролцож байсан бол ёүүлийн 3 жилийн байдлаар:

2019 онд 45 орны 36000 сурагч,

2020 онд 45 орны 45000 сурагч,

2021 онд 42 орны 48125 сурагч тус тус оролцжээ. 

3-12 дугаар ангийн сурагчид оролцох нээлттэй.

Олимпиад нийт 4 үе шаттай явагдана.

Эхний шатанд бүртгүүлсэн бүх сурагчид оролцоно.

Хагас шигшээд эхний шатанд оролцсон сурагчдын 10% нь шалгаран оролцоно. 

Эхний 2 шат Монгол улсад зохион байгуулагдагдана. 

Финалын шатанд шалгарсан сурагчид 9-р сарын 29-30 хооронд Италийн Ром хотноо очиж оролцоно. 

Бүсийн шигшээ 2022 оны 6-р сарын 30-нд Азийн товлосон улсад зохион байгуулагдах ба үүнд оролцох сурагчдыг хагас шигшээгээс шалгаруулах болно. Бүсийн шигшээгээс түвшин бүрт шалгарсан сурагчид Итали дахь финалын шатанд оролцох эрхийг авах болно. 

Эхний шат Унших, Сонсох, Англи хэлний хэрэглээ гэсэн чадваруудыг багтаасан нийт 3 тестийн хэсэгтэй.

 

Тестийн төрөл

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

30 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

Хугацаа

30 минут

30 минут

35 минут

40 минут

45 минут

45 минут

СОНСОХ

20 асуулт (тус бүр 1 оноо)

22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

22 асуулт (тус бүр 1 оноо)

Хугацаа

20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

30 минут

Англи хэлний хэрэглээ

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

20 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

Хугацаа

20 минут

20 минут

20 минут

30 минут

30 минут

30 минут

 

Үгүй. Хэрэв хагас шигшээд шалгарсан бол эхний шатны түвшингээс нэг шат хүндэрч ирнэ.

Хагас шигшээ шат нь Унших, Бичих, Эссэ гэсэн 3 хэсэгтэй байна

Тестийн төрөл

HIPPO 1

HIPPO 2

HIPPO 3

HIPPO 4 &

HIPPO S10

HIPPO 5 &

HIPPO S15

HIPPO S19

УНШИХ

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

34 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

40 асуулт (тус бүр 1 оноо)

Хугацаа

30 минут

30 минут

35 минут

40 минут

45 минут

45 минут

Бичих

*чөлөөт эссэ бичих даалгавар + 30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

* чөлөөт эссэ бичих даалгавар + 30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

* чөлөөт эссэ бичих даалгавар + 30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

* чөлөөт эссэ бичих даалгавар + 30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

* чөлөөт эссэ бичих даалгавар + 30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

* чөлөөт эссэ бичих даалгавар + 30 асуулт (тус бүр 1.5 оноо)

Хугацаа

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

Английн Gatehouse Awards байгууллагын Англи хэлний 4 чадварыг шалгадаг тест авна. Үүнд: Сонсох, Унших, Бичих, Ярих чадварууд багтдаг.

Үгүй. Өөрийгөө сорих сонирхолтой, өөрийн түвшингээ хаана байгааг мөн Англи хэлний аль чадвараа хөгжүүлэхээ мэдэхийг хүссэн, нөхөрсөг өрсөлдөөнд дуртай хэн бүхэнд нээлттэй олимпиад юм.

Тийм. Англи хэлийг суралцах, заах, үнэлэх  Европын Консулын газраас баталсан CEFR буюу Common European Framework of Reference for Languages-ийн хүрээнд зохиогдсон байдаг.

Үгүй. Тусдаа өгнө.

Тийм. Ковид-19 дэлхий дахиныг хамарсан цар тахлын улмаас Монгол Улсын ЗГ-аас тогтоосон хорио цээрийн журмын дагуу танхимын үйл ажиллагааг хязгаарласан байгаатай холбоотойгоор Хиппо олимпиадын эхний 2 шатыг 2021 онд Монгол Улсад онлайн /цахим/ хэлбэрээр зохион байгуулна.  

Тухайн сургуулийн удирдлагын зүгээс сургууль дээрээ Хиппо олимпиад зохион байгуулах хүсэлтийг ирүүлснээр тус сургууль нь Хиппо олимпиадын шалгалтын төв болох юм. Ингэснээр Хиппо олимпиадын Монгол орон даяарх Эхний шат тус сургууль дээр зохион байгуулагдах юм.

Жич: Хөл хорионы дэглэмийн үед дээрх хүсэлтийг хүлээн авахгүй

  • Олон улсын Англи хэлний олимпиадад сурагчдаа дэмжин оролцуулж, амжилт гаргаснаар улс болон сургуулийнхаа нэрийг бусад орны багш, сурагчдад таниулах
  • Хиппо олимпиадын Монгол дахь албан ёсны вэбсайт дээр оролцогч сургуулийн нэр, лого байрших
  • Дотооддоо болон олон улсад бусад сургуультай өөрийн сургуулийг жиших, харьцуулж танигдах
  • Дотооддоо болон олон улсад сурагчдынхаа чансааг бусад улс орны сурагчидтай харьцуулж, тэдэнд танигдах
  • Олимпиад зохион байгуулагчийн зүгээс оролцсон сургууль болгонд идэвхтэй оролцсон өргөмжлөл гардуулах
  • Олимпиадад оролцсон сурагчдаар дамжуулан багш нарынхаа ур чадварыг дотооддоо болон оролцогч бусад орнуудтай харьцуулах, цаашид хөгжүүлэх
  • Англи хэлний багш нарыгаа заах аргазүйн хөтөлбөрт хамруулж, олон улсад англи хэл багшлах эрхтэй болгож, сургуулийнхаа Англи хэл суралцагч сурагчдын чансааг улам сайжруулах
  • Сургууль дээрээ Англи хэл дээрх номын уншлагын клуб байгуулах, зохион байгуулахтай холбоотой асуудлаар  дэмжлэг авах

Олимпиадын хагас шигшээ шатнаас финалын шатанд шалгарч чадаагүй, шилдэг сурагчийг бүсийн шигшээ шатанд оролцох эрх олгоно. Тус шатнаас шалгарвал Финалын шатанд оролцох эрхтэй болох юм.